Gratis verzending in NL vanaf €50 | Alle illustraties met de hand geïllustreerd | Volg ons op Instagram of Facebook

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website fineforest.nl en fineforest.shop. Door de website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

Eigendomsrecht

Alle informatie, foto’s en onderdelen van deze website zijn het eigendom van Fine Forest. Het is niet toegestaan deze informatie, foto’s en onderdelen te kopiëren en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder schriftelijke toestemming van Fine Forest. Onderdelen die u kopieert om voor u persoonlijk te bewaren vallen hier niet onder, hier heeft u geen schriftelijke toestemming voor nodig.

Voorbehoud (prijs)wijzigingen

Fine Forest doet haar uiterste best om de informatie op de website up-to-date te houden. De inhoud van de website wordt dan ook regelmatig aangepast en aangevuld. Het is denkbaar dat de informatie op de site niet volledig is of fouten bevat. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. Fine Forest mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder kennisgeving. Fine Forest is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Verwerking persoonsgegevens

  • Indien u een bestelling plaatst bij Fine Forest, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fine Forest. Fine Forest houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  • Fine Forest respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  • Fine Forest maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
  • Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
  • Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Fine Forest. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Fine Forest. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Fine Forest over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Fine Forest. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie die Fine Forest op haar website verschaft kan geen garantie geven wat betreft kwaliteit of kwantiteit voor het gebruik van de producten voor een specifiek doel. Fine Forest is niet aansprakelijk voor informatie en webinhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is Fine Forest niet verantwoordelijk voor de webinhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met Fine Forest. Als u via een link op de webpagina de website fineforest.nl verlaat, neemt Fine Forest afstand van alle aansprakelijkheid. Fine Forest is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.